Időről időre, főként a nyári szezonban hangosak a dunakeszi Facebook-csoportok attól, hogy a kutyák miért vannak kitiltva a szabadstrandról és a Duna-parti sétányról. Egy hete különösen sok a közterület-felügyelők intézkedéseit megítélő bejegyzés. Utánajártunk, miért sarkalatos kérdés a szabadstrand és a sétány kutyamentes léte.

Az önkormányzat 2016-ban vásárolta meg a Katonadomb és a Duna közötti 3,1 hektáros területet, hogy a dunakesziek számára szabadstrandot létesítsen. A 2017-ben megnyitott fürdőhelyet az elmúlt években a Kisfaludy Fejlesztési Program segítségével olyan minőségűre fejlesztette, hogy minden adott legyen a biztonságos, élménydús és kényelmes strandoláshoz. Ennek vannak feltételei, ilyen például, hogy állat és ember egyazon partszakaszon nem fürdőzhet, kutya a strand területén nem tartózkodhat. Erről jogszabály rendelkezik. Továbbá ez a pályázatban is előírás volt, amelyet a Kormányhivatal rendszeresen ellenőriz. Az említett szabályozás egyébként minden magyarországi kijelölt természetes fürdőhelyre (szabadstrandra) vonatkozik. Ahhoz, hogy legális strandja legyen Dunakeszinek, a Kormányrendeletet be kell tartani és tartatni. Erre vannak felhatalmazva a strandőrök és a közterület-felügyelők – tudtuk meg a hivataltól.

Strandőrség is működik a partszakaszon, forrás: dunakanyarrégió

Tehát Dunakeszi szabadstrandja és az oda vezető sétány kutyával nem használható. Ezt több éve minden fórumon és a helyszínen is kérik, hangsúlyozzák, mi is többször írtunk róla.

„A kutyatartók többsége megérti és tudomásul veszi a szabályokat. Nekik nagyon köszönjük az együttműködést. Van, aki nem veszi észre a tiltó táblát, és akaratlanul betéved a szabadstrand területére. Őket figyelmeztetjük, elfogadják és folytatódik a békés együttélés és együttműködés. Sajnos azonban vannak olyanok is, akik szándékosan állnak ellen. Ettől tovább is mennek: gúnyolják a strandőröket, és folytatják a megkezdett útvonalukat. Emiatt és az elmúlt időszak lakossági bejelentéseire kellett a szabadstrandhoz rendelnünk a közterület-felügyelőket, de még az ő szakmaiságukat is megkérdőjelezik. Személyüket, intézkedéseiket kétségbe vonják és inzultálják őket. Ki kell állnunk értük és a rend fenntartásáért” – részletezte Keller Anikó, a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati és Polgármesteri Kabinet vezetője.

Dunakeszin van a kevés kutyás strandok egyike

„Fontos leszögezni, hogy a Dunakeszi szabadstrandon is kötelezően betartandó rendelkezések nem a kutyák és gazdáik ellen irányulnak, de a békés együttélés érdekében szabályokhoz kell alkalmazkodnunk. Ezt támasztja alá az is, hogy az egyenlőség érdekében a kutyások számára saját partszakaszt is biztosítanak napozóstéggel, büfével és játszótérrel. Hazánkban összesen 14 kijelölt nyíltvízi partszakasz van, ahol a kutyánkkal strandolhatunk. Ez a szám nem olyan sok, és az egyik Dunakeszin van, a következő pedig a Római parton” – mondta Hirbek Edina, a ZöldEb Érdekvédelmi Egyesület elnöke.

MTI Fotó: Sóki Tamás

A Nemzeti Népegészségügyi Központ nem tűri a kutyákat a strandon

Mint a strand fenntartójától, a Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft.-től megtudtuk, a szezon elején mindig, de a nyári hónapok alatt bármikor tarthatnak szúrópróbaszerű ellenőrzést a Nemzeti Népegészségügyi Központ kirendelt ellenőrei. Legutóbbi alkalommal láttak is kutyásokat a szabadstrandon. „Egyelőre megúsztuk egy figyelmeztetéssel, de a következő kihágás után lezáratják a legális fürdőhelyünket” – jegyezte meg Turányi Balázs vagyongazdálkodási vezető.

„Az előírás betartása alól az sem képez kivételt, ha valaki jószándékkal érkezik közterület-felügyelő kollégát keresve, mert szemetelésre kívánja felhívni a figyelmet. A jogsértés ténye és a kiszabott bírság, amelyet az intézkedés alá vont dunakeszi lakos aláírásával elismert és elfogadott, elkerülhető lett volna, amennyiben a bejelentés után a strand területét azonnal elhagyja azon az útvonalon, amelyre kollégánk megkérte. Ennek ellenére lakótársunk Facebook-posztjában rögzítettek alapján is megállapítható, hogy a Duna-parti strand területén a kihelyezett tiltó tábla ellenére kutyáival tartózkodott. Ezért a közterület-felügyelők vele szemben jogszerűen intézkedtek. A felügyelők a szabálysértés elkövetőjét felszólították arra, hogy a szabálysértéssel hagyjon fel, a kutyák elől elzárt területet a lehető legrövidebb úton hagyja el. Mivel az elkövető a felügyelők felszólításának nem tett eleget, a közterület-felügyelők közölték, hogy szabálysértési eljárást kezdeményeznek vele szemben. Ezért a szabálysértés elkövetésének helyszínén igazoltatás alá vonták, azonban azt is megtagadta. Az intézkedő felügyelők ezért a rendőrség közreműködését kérték. Felszólították az elkövetőt, hogy a helyszínt nem hagyhatja el, azonban az elkövető ennek sem tett eleget és a helyszínt megkísérelte elhagyni. Így a közterület-felügyelők jogszerű intézkedését ismét akadályozta.

Az esetről készített feljegyzés és a térfigyelőkamerák felvételei is azt támasztják alá, hogy az intézkedés alá vont lakótársunk folyamatos, a jogszerű felszólításokat megtagadó és a jogszerű intézkedésnek ellenszegülő, akadályozó magatartást tanúsít a felügyelőkkel szemben. A Facebookon közzé tett bejegyzésében a leírt intézkedési móddal kapcsolatban panasszal élhetett volna a helyszínre érkező rendőrök vagy a munkáltató felé, de sem a helyszínen, sem felénk hivatalosan nem élt ezzel a lehetőségével” – mondta az osztályvezető.

Úgy tudjuk, a kamerafelvételen az is látszik, amikor a rendőrség megérkezik, de az eljárás alá vont személy nem élt azzal a lehetőséggel, hogy az őt ért sérelmének hangot adjon és a kollégák intézkedése ellen panaszt tegyen.

A strand a tét

Az osztályvezető még felhívta a figyelmet arra is, hogy bár sokak szemében apróságnak tűnhet az ilyen jellegű állampolgári engedetlenség, de ennek következtében bármikor elveszíthetjük a Duna nyújtotta legális fürdési lehetőségünket, csökkentve településünk turisztikai értékét. „Az Önkormányzat nyilatkozatban is kiadta, hogy a szabálykövető állampolgárok nyugalma és védelme érdekében a közterület-felügyelőket továbbra is támogatja a közrend és a közbiztonság megőrzésben éppúgy, mint a szabályokat semmibe vevő elkövetők felelősségre vonásában. Az eset büntetőjogi értékelése folyamatban van. A jövőbeni provokációk elkerülése érdekében közterület-felügyelőinket testkamerával is felszereljük” – hangsúlyozta.

Mit tehet egy közterület-felügyelő?

Mivel ezzel kapcsolatban is kérdések merültek fel a csoportokban, az alábbiakban tesszük közzé, hogy a közterület-felügyelőknek mire van felhatalmazásuk:

A közterület-felügyelők jogállását a közterület felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény és végrehajtási rendelete, továbbá a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szabályozza. Ezek alapján a feladatkörében eljáró közterület-felügyelő intézkedésre jogosult, rendészeti feladatokat ellátó hivatalos személy, és ennek megfelelő büntetőjogi védelemben részesül.

A közterület-felügyelő milyen intézkedéseket alkalmazhat?

 • – felvilágosítást kérhet,
 • – a szabálysértés elkövetőjét az összes körülmény figyelembevételével a felügyelő figyelmeztetheti vagy helyszíni bírságot szabhat ki vagy feljelentheti,
 • – a gépjárművezető távollétében helyszíni bírságot szabhat ki,
 • – közigazgatási hatósági eljárást kezdeményezhet,
 • – a közúti közlekedésben résztvevő, köztisztasági szabályokat, továbbá megállásra, várakozásra vagy táblával jelzett behajtási tilalomra vagy korlátozásra vonatkozó szabályokat megszegő járművet megállíthatja és feltartóztathatja,
 • – jogosult ruházat, csomag és jármű átvizsgálására, valamint jármű feltartóztatására, ha alaposan feltételezhető, hogy a jogellenesen megszerezett dolog így fellelhető,
 • – jogosult a támadásra vagy önveszély okozásra alkalmas tárgy, valamint a közigazgatási, szabálysértési vagy a büntetőeljárásról szóló törvény alapján lefoglalható, bizonyítékként felhasználható dolog átvételi elismervény ellenében történő ideiglenes elvételre az eljáró hatóságnak történő átadásig,
 • – épület, létesítmény és egyéb vagyontárgy őrzése, jogellenes cselekmény folytatásának megakadályozása
 • tetten ért személy visszatartása, bűncselekmény gyanúja esetén előállítása.

A közterület-felügyelő jogosult a jogszerű intézkedésével érintett személy személyazonosságát megállapítani, igazoltatni. A közterület-felügyelő felszólítására az állampolgár köteles személyazonosságát igazolni, ennek elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után. A személyazonosság igazolására alkalmas minden olyan hatósági igazolvány, amely a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben foglalt követelményeknek megfelel.

A közterület-felügyelő intézkedése során milyen kényszerítő eszközöket alkalmazhat?

 • – az intézkedés kikényszerítése céljából az ellenszegülés megtörése érdekében testi kényszert és vegyi eszközt (könnygázszóró palack),
 • – önvédelmi célból szolgálati kutyát és rendőrbotot,
 • – az előállításnak ellenszegülő személy támadásának, valamint szökésének megakadályozása érdekében kézbilincset.

Hol intézkedhet a közterület-felügyelő?

A közterület-felügyelő feladatait az önkormányzat illetékességi területén lévő közterületen, az önkormányzat intézményeinek, gazdasági szervezeteinek területén, valamint az önkormányzat tömegközlekedési feladatának ellátása során üzemeltetett tömegközlekedési eszköz szerződésszerű használatának ellenőrzése során látja el.

A közterület-felügyelő készíthet-e rólam, vagy a gépjárművemről fénykép,- vagy videó-felvételt?

A közterület-felügyelő intézkedése közben az érintett személyről, az intézkedése vagy az eljárása szempontjából lényeges környezetről és körülményről, tárgyról képfelvételt, hangfelvételt, kép- és hangfelvételt készíthet.

Előző cikkBethlen Sátor segíti a külhoni és az anyaországi pályázókat, és indul a Kárpát-medencei lovasprogram!
Következő cikkDrágulnak a budapesti vonaljegyek