Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén a döntéshozók mellett a zeneiskola néhány tanára, szülő és diák is képviseltette magát. Az ülés a meghatározott protokoll szerint zajlott, ahogy az minden egyes napirendi pont esetében lenni szokott.

 

_XER0166

A jelenlévő szülők egy nyilatkozatot adtak át a testületnek, melyben álláspontjukat taglalják, miszerint Farkas Pál igazgató ellehetetleníti az iskolát intézkedéseivel. Ezt az Önkormányzat elfogadta, és természetesen kiemelt figyelemmel fogja kezelni az abban leírtakat. Ezt követően a zeneiskola ügyében érintett résztvevők elhagyták az üléstermet. Felröppent a hír miszerint kidobták őket a teremből, azonban vitathatatlan tény, hogy ez nem történt meg. Az ülést interneten is közvetítették, így akik nem voltak jelen azok is láthatták, hogy semmilyen kényszerítő erő nem hatott a távozni kívánókra. A Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése mindenki számára nyitott, időbeni korlátozás nélkül szabadon látogatható.

A téma sok tekintetben megvitatásra került, mind Dióssi Csaba polgármester, mind a témához hozzászólni kívánó képviselőtársak nyilatkozhattak álláspontjukat illetően.

Radnóti Henrik és Lukácsi Bálint képviselő urak szerint mindenképpen ki kell vizsgálni Farkas Pál alkalmasságát az igazgatói pozíció betöltésére. Ezt azonban az Önkormányzat nem teheti meg, hiszen 2013 óta csakis a Klik és az EMMI hatáskörébe tartoznak a személyi alkalmassági kérdések – szólalt fel ezen érvekkel Nyíri Márton képviselő úr.

Érezhető volt az ülésen, hogy az elégedetlen hangok kívántak szót kapni, azonban a téma megvitatásához nem a megfelelő időt és fórumot választották. Farkas Pál igazgató urat pályázata, és képesítése alapján is alkalmasnak nyilvánította az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Amíg nem ad kifejezett okot az ellenkezőjére, addig kinevezése egészen annak lejártáig él.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=atuIOqsnrt0[/youtube]

 

Azok tábora, akik megkérdőjelezik az igazgató alkalmasságát nem ejtett szót azonban az iskola utóbbi két évben elért sikereiről, melyek között a Tehetségponttá nyilvánítás is szerepel.

“A Tehetségpontok alapfeladata a tehetségek felfedezése, azonosítása, a tanácsadás, a pályaorientáció, a lehetőségek, az információk személyre szabott megmutatása a tehetséges fiataloknak. Fő céljuk, hogy hatékony segítséget adjanak az érdeklődő fiataloknak tehetségük felismeréséhez és kibontakoztatásához, ennek érdekében juttassanak el hozzájuk minél teljesebb és minél személyesebb információkat a különböző tehetséggondozó lehetőségekről. Figyelemmel kísérik az intézményi, helyi, térségi és regionális tehetséggondozó kezdeményezéseket és segítik ezeket abban, hogy minél intenzívebb kapcsolatrendszert tudjanak kiépíteni egymással, a tehetséges fiatalokkal, a tehetséges fiatalok környezetével, a tehetséggondozásban jártas szakemberekkel, és a tehetséggondozást segítő önkormányzati, egyházi, civil szervezetekkel, vállalkozásokkal és magánszemélyekkel. Helyi integráló szerepük mellett pedig maguk is részei a Magyar Géniusz Hálózatnak, melyben a csomópontok szerepét töltik be az információk áramlásában és feldolgozásában.”

Ahhoz azonban, hogy egy oktatási intézmény akkreditált tehetségponttá váljon nem csak személyi feltételeknek kell megfelelnie, hanem szakmai, oktatási elvárásoknak is, mely kérdést szakmai bizottság vizsgálja ki. A Farkas Ferenc Művészeti Iskola tehát csak úgy kaphatta meg a kitüntetést és az ezzel járó előnyöket, hogy az ott tanító tanárok munkája, szakmai felkészültsége és a diákok sikeres előmenetele bizonyította alkalmasságát erre.

Az Önkormányzat, holott nem kompetens személyi kérdésekben, mindig egyhangúan kiállt azon álláspontja mellett, hogy az iskola tanárai vitathatatlanul jól végzik munkájukat, és a nézeteltérések ellenére Dióssi Csaba polgármester úr bizakodásának adott hangot a békés útra lépést illetően. Hiszen mindenki úgy tudja továbbra is jól végezni a munkáját, ha nyugodt körülmények között teheti azt.

idézet forrás: http://tehetseg.hu/tehetsegpontok-mukodesenek-szabalyrendszere

kép: www.elefantok.hu

Előző cikkHatvanezerből átszelni Amerikát
Következő cikkMindenki véleménye számít – Társadalmi egyeztetés az új buszmenetrendről