Ünnepélyes keretek között a VOKE József Attila Művelődési Központban adták át a városi kitüntetéseket. Az esemény pont a város születésnapjára esett. Összesen 9 díjazott volt, egyikük a 100 éves Eszterlánc Tagóvoda. A város első óvodájának nevelőtestülete a Dunakeszi Városért plakettet vehette át. Úgy tudjuk, lesz majd nagy ünnepség is a jeles születésnap alkalmából, addig is, ismerje meg az intézményt.

Kiállta az idők próbáját

Az Eszterlánc Óvoda Dunakeszi első óvodája, amely 1923 őszén kezdte meg a működését. Száz év alatt több politikai és pedagógiai rendszerváltást is megélt. Az intézményt méltató szövegben az szerepel, hogy a kezdetektől az államosításig a vallásos világnézet és a hazafias nevelés érvényesült, de nagy hangsúlyt helyeztek a valláserkölcsi személyiségjegyek kimunkálására is. Az államosítás után a szocialista szellemű nevelés került a fókuszpontba. Az 1950-es évek végén a Magyar Népköztársaság – hosszú évtizedekre – szocialista alapokra helyezte az óvodai nevelést. Kimondta, hogy az óvoda a köznevelési rendszer legalsóbb intézménye, hangsúlyozta az óvodák iskola-előkészítő funkcióját, útmutatást nyújtott az óvónőknek a tudatos, tervszerű munka megszervezéséhez.

A fénykép egy szép nyári napon készült a római katolikus (mai Eszterlánc) óvoda udvarán a Budai Nagy Antal (akkor: Révész) utcában. Pontos neve: Római Katolikus Kisded Óvoda

A rendszerváltás után a nevelőmunka irányát az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja határozta meg. Megjelenése, értelmezése után az óvodapedagógusoknak komoly szemléletváltáson kellett keresztül menniük.

A szocialista – egyszerre, együtt és egyformán – nevelőszemléletet kellett átváltani egy gyermekközpontú, az egyén szükségletét figyelembe vevő és arra építő differenciált óvodai gyakorlatra.

Nevelés a művészetek eszközeivel

De az „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” alternatív programjuk tiszta célrendszere, valamint tudatosan felépített feladat- és tevékenységrendszere, az adleri pszichológia, a szeretet és élménypedagógia tanulmányozása világossá tette az itt dolgozó óvodapedagógusok számára, hogy mit jelent a korszerű pedagógiai munka. Fontosnak tartották a harmonikus, szeretetteljes óvodai légkör kialakítását, és hogy a gyermekek olyan élményekben részesüljenek, amelyek „csak tiszta forrás”-ból fakadnak, és az életkoruktól sem idegen. Ezért arra törekedtek, hogy a gyermekeket érzelmi biztonságban, humorral teli alkotó légkörben, sok szép művészeti élményt biztosítva neveljék, fejlesszék, felhasználva a vers, a mese, a dramatikus játék, az ének, az énekes játékok, a zenehallgatás, a rajz, a mintázás, a kézimunka léleknemesítő hatását.

2006-ban az intézmény az „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” alternatív program Pest megyei bázisóvodája lett.

A felvétel a Budai Nagy Antal utcában álló Eszterlánc Óvodáról készült. Készítette: Hohner Miklós

A nevelőtestület tagjainak belső igénye, hogy felkészültek legyenek, és folyamatosan fejlesszék magukat. Ezért valamennyien elvégezték az alternatív programhoz kapcsolódó különböző tanfolyamokat, szakvizsgás képzést. Kezdetektől tagjai az „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” Óvodapedagógusok Országos Szakmai Egyesületének, valamint a Pest megyei munkaközösségnek. A szervezett rendezvényeken rendszeresen részt vesznek, felkérés esetén az elért eredményeiket bemutatják.

Az óvoda nemrég új játékokat kapott az udvarra

Elsők között a Nemzeti Tehetség Programban

2009-ben elsők között kapcsolódtak a Nemzeti Tehetség Programhoz. Több alkalommal konferenciákon vettek részt, ahol a tehetségkutatás nemzetközi tekintélyeinek előadásait hallhatták. 2010-ben kidolgozták a tehetséggondozásra vonatkozó dokumentumrendszert. A következő évtől elkezdték működtetni a tehetséggondozó műhelyeket a gyakorlatban is, az óvodapedagógusok, a gyermekek és a szülők nagy örömére. Ugyanakkor Pest megyében „Tehetségpont”-nak is kijelölték az Eszterlánc Óvodát. Folyamatosan figyelemmel kísérik az intézményi, helyi, térségi és regionális tehetséggondozó kezdeményezéseket. Maguk is szerveztek, szerveznek régiós továbbképzéseket, ahol bemutatják a tehetséggondozással kapcsolatos kezdeményezésüket.

Szabó József önkormányzati képiviselő gratulál a kitüntetéshez, aki maga is ebbe az óvodába járt. Az elismerést Faith Éva és Varga Szilárdné vették át

“Visszatekintve az elmúlt évszázadra, látható, hogy bármilyen társadalmi rendszer volt, a kisdedóvók, az óvónők, az óvodapedagógusok törekvése, lelkiismeretes munkája mindig tükröződött a gyermekek nevelésében. Az irántuk érzett nagyfokú szeretetük, tiszteletük és gondoskodásuk minden időben biztosítéka volt annak, hogy az óvodások mindig nyugodt, kiegyensúlyozott körülmények között tölthessék mindennapjaikat” – írják a laudációban.

Előző cikkA szúnyogok gyérítésében Pest vármegye az első
Következő cikkMi ez nagy földhordás az Iskola utcában?