Április 26-án és 27-én lehet beíratni a város önkormányzati fenntartású óvodáiba, illetve a Szent Erzsébet Katolikus Óvodába a 3. életévüket december 31-ig betöltő gyerekeket.

A jelentkezés részben online, részben személyesen lehetséges. A járványhelyzetre tekintettel az online módot kérik előnyben részesíteni az intézmények.

Aki mégis a személyes beiratkozást választja, az április 26-27-én, hétfőn és kedden teheti ezt meg reggel 8 és délután 4 óra között a DÓHSZK Eszterlánc Óvodában, Budai Nagy A. u. 4-8.

Az óvodai körzetek jegyzéke megtalálható Dunakeszi Város honlapján, valamint Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján.

A jelentkezéshez mellékelni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, a lakcímkártyáját és TAJ-számát, a szülő személyigazolványát és lakcímkártyáját, sajátos nevelési igényű gyermek esetében a szakértői véleményt, illetve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozatot.

Az óvodai jelentkezési lap az alábbi helyről tölthető le: https://forms.gle/uMUNTMHXznTauraaA

Az óvodavezető május 27-éig írásban értesíti a szülőt a felvételi eljárás eredményéről. Ha ezzel a szülő nem ért egyet, akkor a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati (felülbírálati) kérelemmel fordulhat a fenntartóhoz, azaz Dunakeszi Város Önkormányzatához.