2024. június 9-én egyszerre tartják meg az európai parlamenti, az önkormányzati és a nemzetiségi választást. Ilyen még korábban nem volt, sok kérdés érkezik, hogy kikre, hogyan és mikor lehet szavazni. Cikksorozatunkban igyekszünk ezekre a kérdésekre választ adni. Az előző részben a főbb tudnivalókat vettük végig, ezúttal a mozgóurna igényléséről írtuk össze a legfontosabb információkat.

Mozgóurnát akkor lehet kérni, ha a választópolgár a szavazás napján nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben egészségi állapota (pl. kórházban van), fogyatékossága vagy fogva tartása (pl. előzetes letartóztatás, szabadságvesztés) miatt. A törvény kizárólag a fenti esetekben engedi meg a mozgóurna igénybevételét, más indokokra tekintettel (pl. munkahelyi elfoglaltság) nem kérhető mozgóurna.

A mozgóurna igényléséhez kérelmet kell benyújtani.

A kérelem elektronikus úton, illetve személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján és postai úton is benyújtható.

1. Elektronikus úton : a kérelem elektronikus úton – elektronikus azonosítással vagy elektronikus azonosítás nélkül – a valasztas.hu oldalon az ügyintézés választópolgároknak fülön, illetve a magyarorszag.hu oldalon a választás/ szavazással kapcsolatos kérelmek oldalon lehetséges „Ügyintézés indítása” ikonra kattintva nyújtható be.

2. Személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján bármely helyi választási irodában. A személyesen megjelenő kérelmező szóban a kézbesítési meghatalmazott a kérelmező által kitöltött mellékelt nyomtatvány leadásával jogosult a kérelem előterjesztésére.

3. Postai úton bármely helyi választási irodának címzett levélben.

Fontos tudnivalók

  • A kérelemben feltüntetett személyes adatoknak meg kell egyezniük a kérelmező lakcímigazolványában vagy személyazonosításra alkalmas hatósági igazolványában (magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély) feltüntetett adatokkal, és a magyarországi lakcímének érvényesnek kell lennie.
  • A kérelemnek tartalmaznia kell a mozgóurna-igénylés okát. Meg kell adnia a választás időpontját, és azt a települést, ahol a választást lebonyolítják.
  • Ha a mozgóurnát nem a lakcímére kéri, akkor a pontos címet is meg kell adni, ahova a mozgóurna kivitelét kéri.
  • Annak érdekében, hogy könnyebben megtalálják a szavazatszámláló bizottság tagjai, további információkat adhat meg (pl. kapucsengő vagy kórházi épület, osztály és kórterem).
  • A kérelem benyújtása során lehetőség van megadni egy olyan értesítési címet és e-mail-címet, ahova a Nemzeti Választási Iroda megküldi a kérelem elfogadásáról vagy annak elutasításáról szóló döntést.
  • A szavazás napján a szavazatszámláló bizottság két tagja felkeresi a kérelmezőt a lakóhelyén vagy a kérelemben megadott más címen, annak érdekében, hogy szavazatát a mozgóurnába dobja be.
  • Aki mozgóurnát kért, a szavazókörben „hagyományos módon”, azaz személyesen nem szavazhat, kivéve, ha a mozgóurna kiszállítása még nem kezdődött meg vagy már befejeződött, azaz, ha a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke a szavazóhelyiségben van.

Határidők

1. Határidők ONLINE igénylés esetén

– ügyfélkapus azonosítás nélkül: 2024. június 4., szerdán, 16.00 óráig nyújtható be a Nemzeti Választási Irodához.

– ügyfélkapus azonosítással: 2024. június 7., pénteken, 10.00 óráig a Nemzeti Választási Irodához, ezt követően a szavazás napján 12.00 óráig a helyi választási irodához nyújtható be.

2. Határidő SZEMÉLYES igénylés esetén

A kérelem legkésőbb 2024. június 7., pénteken, 10.00 óráig nyújtható be a helyi választási irodához.

3. Határidő POSTAI igénylés esetén

A mozgóurna kérelemnek 2024. június 5., szerdán, 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.

4. Határidők

a) KÉZBESÍTÉSI MEGHATALMAZOTT útján történő igénylés esetén

– 2024. június 7., pénteken, 10.00 óráig a helyi választási irodához vagy

– a szavazás napján 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.

A mozgóurna iránti kérelem visszavonása:

A mozgóurna iránti kérelem visszavonható legkésőbb a szavazást megelőző második napon, pénteken, 10.00 óráig.

borítókép: illusztráció

Előző cikkMit csinál ez a rengeteg méh a játszótéren?
Következő cikkÓriási öröm a szivárványosztály tanulóinak