Dr. Oláh Antal címzetes apát, nyugalmazott plébános, Dunakeszi Város Díszpolgára 2018. szeptember 13-án, életének 99., papságának 74. Évében tért haza az Úrhoz. A Dunakeszi Gyártelepi Plébánia templomának urnatemetőjében helyezték örök nyugalomra szeptember 26-án.

Oláh Antal, vagy ahogyan a városban nevezték, Tóni atya 1920. június 30-án született Budapesten. Négy testvére volt, élete során mindig komolyan vette a lelkipásztori szolgálatot, kivételes figyelmet fordított a hitoktatásra.

1945. július 15-én szentelték pappá Vácott. 1945-1946-ig Tószegen hitoktató volt, 1946-1950-ig Kiskunhalason, majd 1953-ig Rákosszentmihályon volt hittanár. 1953-tól egy évig Nagymágocson segédlelkészként, 1954-től 1956-ig Turán, ezt követően évig, 1966-ig a Vác-Felsővárosi plébánián tevékenykedett hitoktatóként. 1966-tól a Dunakeszi Jézus Szíve plébánia plébánosa lett, 1971-től 1973-ig egyházmegyei főszámvevő, 1964-ben püspöki tanácsos, 1997-től pedig címzetes apát.

Oláh atya egyik nagy célkitűzése az egyházközség fiatalítása volt. 1990-ben Dr. Brusznyai József plébános úrral és Kaló Andrásnéval létrehozta a Szentjánosbogár Alapítványt, melynek célkitűzése a 6-16 éves gyermekek lelkiéletre való felkészítése 

1990-ben II. János Pál pápa magához hívatta, hogy beszámoljon a magyar katolikus ifjúság mozgalmairól, kiemelve Dunakeszit.

Dr. Oláh Antal atyát 2001-ben Dunakeszi Város díszpolgárává választották.

2006-ban, papságának hatvanegyedik, gyártelepi működésének negyvenegyedik éve után vonult nyugdíjba – olvasható a plébánia honlapján.

Utolsó éveit Verőcén, a Migazzi Otthonban töltötte, ahol idős kora miatt sok megpróbáltatáson kellett átesnie. 

A gyászmisén Dunakeszi polgármestere, Dióssi Csaba is búcsúzott az atyától.

Rengetegen szerették és tisztelték Tóni atyát.

Hamvait a Dunakeszi Gyártelepi Plébánia templomának urnatemetőjében helyezték örök nyugalomra.