A VOKE József Attila Művelődési Központban tartották meg ünnepélyes keretek között a pedagógusnapot. Nyíri Márton alpolgármester – aki maga is tanár – személyes hangvétellel köszöntötte a kollégáit. Beszédében hangsúlyozta, hogy az életpályamodellnél jóval több egy pedagógus valódi pályája. Az eseményről bővebben itt olvashatnak. Az önkormányzat a hagyomány szerint ilyenkor adja át az Év pedagógusa díjakat. Idén is egy óvónő és két tanár részesült ebben a kitüntetésben, de emellett még számos elismerés talált gazdára. Mutatjuk, kik az idei díjazottak.

Nyíri Márton alpolgármester beszédében elmondta, hogy a pedagógus életpálya, a pedagógusi életpályamodell nem az, ami a dokumentumokban van leírva. “Nem azt jelenti, hogy bizonyos évenként, bizonyos vizsgákat teszünk, átlépünk bizonyos kategóriákba. Ennél több egy pedagógus életpályája. Mitől jó egy pedagógus? Egyrészt, érti azt, amit tanít, a szakmáját, amiben folyamatosan fejlődik. Jó, mert remek osztályfőnök. Vannak olyan pedagógusok, akik tudják, hogy a nyugdíjjal nem ér véget a pedagógus-pályafutás. Sok kollégát láttam nyugdíjba menni. Szerintem nyugdíjba menni nehezebb, mint a tanári pályát elkezdeni. Több olyan nyugdíjas van, aki nyugdíjba megy, de az iskolát mégsem hagyja el” – hangsúlyozta beszédében az alpolgármester.

Az eseményen az FFAMI diákjai adtak műsort

Balogné Kasza Krisztina

Balogné Kasza Krisztina 1999-ben kezdte pályáját az Eszterlánc Óvodában, majd 2007-ben, induláskor került a Kerekerdő Tagóvodába (Posta utcai tagóvoda). Óvodapedagógusként végzett nevelőmunkája példamutató. Kimagasló szakmai tudással foglalkozik a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, a tanulási és a magatartási nehézséggel küzdő gyerekekkel. Tiszteletben tartja a gyermekek személyiségét, tudatosan keresi a bennük rejlő értékeket, hozzájuk felelősen és elfogadóan viszonyul. A zenei tehetségműhely vezetőjeként is kiemelkedően végzi munkáját. Állandó pozitív hozzáállásával a felnőtt közösségben is meghatározó szerepet tölt be, példájával ösztönözi kollégáit is a minőségi munka végzésére. Szívesen megosztja a tapasztalatait és az ötleteit a kollégáival. Ebben a nevelési évben megbízást kapott a belső értékelési munkaközösség vezetői feladatainak ellátására, amelyet lelkesedéssel, kitartással végzett.

Balogné Kasza Krisztina az év óvónője

Asztalosné Gáborik Gabriella

Asztalosné Gáborik Gabriella 1995 óta tagja a Szent István Általános Iskola tantestületének. Munkáját kezdetektől fogva a gyerekek iránti elhivatottság és az angol nyelv szeretete jellemzi. Évek óta a társadalomtudományi munkaközösség vezetője. Nagyon sokat tesz az angol nyelv megszerettetéséért, rendkívül innovatív pedagógus. Tanórái során mindig törekszik arra, hogy a tanulás élményszerű legyen, és változatos, játékos feladatokkal teszi a gyerekek számára könnyűvé a nyelvtanulást. Megalkotója és főszervezője az iskola angol országismereti vetélkedőjének, amelyen diákjai rendszeresen szép eredményeket érnek el. Az idei évben különleges témát dolgozott ki, amellyel több iskola számára tette vonzóvá a versenyt. Ő fogja össze minden évben a 7. évfolyamosok számára a szintén általa életre hívott angol nyelvi vizsgákat. Az elmúlt években munkájának köszönhetően indultak el az iskolájában az Erasmus+ pályázatok, amelyekre egyre több kollégát szervezett be, és sikeresen koordinálta az intézményi projektet. Gabriella az idei tanévben öt évre szóló akkreditációs pályázatot írt és nyert meg, így lehetővé tette a gyerekek utaztatását.

György-Bencsik Orsolya

György-Bencsik Orsolya, a Bárdos Lajos Általános Iskola matematika-természettudomány szakos pedagógusa, osztályfőnök, a tehetséggondozás elkötelezettje. Élvezetes, játékos matematikaórákat tart. A gyerekekkel való bánásmódja, szociális érzékenysége, konfliktuskezelő képessége példaértékű mind szakmailag, mind emberileg. Maximálisan igazodik a gyerekek képességeihez, ehhez alakítja a módszereit, az óraterveit, folyamatosan megerősít, bátorít. A kevésbé tehetséges tanítványait is képes elég jó színvonalra eljuttatni, stabil alapokat átadni. Ő az, aki biztosan megtalálja a legkisebb jót a diákokban. Természettudományi tanítóként kiemelt figyelmet fordít a környezettudatosságra, ebben a szemléletben terelgeti a tanítványait, felhívja a figyelmet a fenntartható fejlődés fontosságára. Szívügye a tehetséggondozás. A szülőkkel, a kollégákkal, az iskolavezetéssel való együttműködése kiváló, igazi csapatjátékos, akire mindig lehet számítani.

Eötvös József-díjban részesült dr. Domoszlai Erzsébet

A tehetséggondozás területén kivételesen hosszú időn át végzett kiemelkedő munkája és a pedagógus-élethivatás melletti elkötelezettsége elismeréseként Eötvös József-díjban részesült dr. Domoszlai Erzsébet, a Dunakeszi Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusa, a zongora tanszak vezető tanára.

A legendás Dr. Domoszlai Erzsébet Eötvös József-díjban részesült

Az önkormányzat mellett a tankerület is átadta az elismeréseit

Brückner Melinda tankerületi főosztályvezető és Nyíri Márton alpolgármester nyugdíjba vonulásuk alkalmából és a gyermekek, tanulók oktatása-nevelése terén végzett kiemelkedő munkájukért Pedagógus Szolgálati emlékérmet adott át:

 • Arany Márta, a Dunakeszi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola tanítója,
 • Baldesweiler Judit Mónika, a Dunakeszi Fazekas Mihály Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola fizika-informatika szakos tanára,
 • Kiefer Erika Zsuzsanna, a Dunakeszi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola angol-német szakos tanára,
 • Németh Mária, a Dunakeszi Fazekas Mihály Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola tanítója,
 • Simonné Sándor Erzsébet Mária, a Dunakeszi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola tanítója és
 • Soltész Ágnes, a Dunakeszi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola tanítója részére.

Kiemelkedő szakmai munkájuk elismeréseként Tankerületi Elismerő oklevélben részesült

A Dunakeszi Bárdos Lajos Általános Iskolából:

 • Kertész Ildikó magyar-történelemtanár
 • Tolnai Erzsébet tanító
 • Tóth-Pliska Ágnes tanító

A Dunakeszi Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolából:

 • Dézsi Yvett táncoktató
 • Dobai Szabolcs hegedűtanár
 • Farkasvölgyi Éva képzőművész
 • Gyúró Tamás néptánctanár
 • Nagyné Szöllösi Márta táncoktató

A Dunakeszi Fazekas Mihály Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskolából:

 • Bársony Anita igazgatóhelyettes, testnevelés-matematika
 • Hőlakiné Danka Gabriella tanító
 • Kosztolányi Julianna magyartanár
 • Vigh-Sülye Klára német nemzetiségi tanító és tanár

A Dunakeszi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolából:

 • Benkőné Szepesi Eszter tanító
 • Földiné Gátfalvi Zsófia tanító
 • Jedlicané Borsos Magdolna angol-matematika szakos tanár
 • Kulcsár-Darula Éva angoltanár
 • Tóth-Mohácsi Szilvia tanító

A Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnáziumból:

 • Felekné Csizmazia Erzsébet német szakos tanár
 • Horváth Bernadett angoltanár
 • Koren Natasa testnevelés
 • Vecserkáné Józsa Zita angol-biológia szakos tanár

A Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium IV. Béla Király Tagintézményének tantestülete és technikai dolgozói

A Dunakeszi Széchenyi István Általános Iskolából:

 • Fülöpné Rutkai Orsolya testnevelő tanár
 • Hámoriné Pap Csilla pedagógiai asszisztens
 • Veres Katalin  tanító

A Dunakeszi Szent István Általános Iskolából:

 • Bajzák Csilla tanító
 • Botosné Varga Sára tanító
 • Gera Ágnes testnevelő

Színes diplomások

Rubin diplomát kapott:

 • dr. Fenyő Ferencné, a Bárdos Lajos Általános Iskola egykori pedagógusa
 • Kárpáti Imréné, a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola egykori pedagógusa

Arany diplomát kapott:

 • Botos Ferencné, a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola egykori pedagógusa
 • Csákó Józsefné, a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola egykori pedagógusa
 • Lőrincz Gáborné, a Fazekas Mihály Általános Iskola egykori pedagógusa
 • Turcsánné Hideg Ilona, Fazekas Mihály Általános Iskola egykori pedagógusa

Lenau-díj

A Német Nemzetiségi Önkormányzattól Tóth Tamás elnök és Pethő Krisztián képviselő Lenau-díjat adott át Szűcsné Stadler Lilla német nyelvtanárnak, aki 2002 óta a Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium pedagógusa. 

Előző cikkHa nem hordozórakéta, akkor mi?
Következő cikkAz életpályamodellnél jóval több egy pedagógus pályája