A Dunakeszi Tankerületi Központ nem dönt arról, hogy mikor kezdődjön a tanítás a dunakeszi iskolákban. Korábban az önkormányzat arról beszélt, hogy ők szeretnék bevezetni a csúsztatott iskolakezdést, de erről a tankerületi központtal kell megállapodjanak.

A Dunakeszi Tankerületi Központ több ízben jelezte Dunakeszi Város Önkormányzatának, hogy a tanítási órák kezdő időpontjának és a csengetés rendjének meghatározása olyan szakmai kérdés, amelyet az iskolák saját szabályzataikban, helyben, a diákönkormányzat véleményének ismeretében határoznak meg, a fenntartónak ezekben a kérdésekben nincs joga döntést hozni – írta levelében a központ a Postnak. Ebben kifejtik, hogy amennyiben az iskola az első tanítási órát reggel nyolc óra előtt kívánja megkezdeni, úgy az iskolaszék, ennek hiányában az iskolai szülői szervezet, közösség véleményének kikérésére is szükség van.

Amennyiben az érintett iskolák ezt véleményeztették a jogszabályban előírt közösségekkel, úgy

a nevelőtestületek saját hatáskörükben döntenek a kérdésben, amelyről az intézményvezető értesíti a szülőket, gondviselőket.

A hivatal álláspontja szerint tehát az önkormányzatnak az iskolákkal kell megállapodniuk a csúsztatott iskolakezdésben. Mint arról korábban beszámoltunk, az önkormányzat azt szeretné, hogy a városi általános iskolákban más és más időpontban kezdődjön a tanítás. Ettől azt remélik, hogy valamelyest csökkenhet a reggeli forgalom, de legalábbis széthúzódik a csúcsidőszak.