Az ELBIR Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer a garázdaság bűncselekményére vonatkozó információkat adott ki. Mi minősül garázdaságnak, és hova lehet ilyenkor fordulni segítségért?

Alkohol1-1024x694

A közterületi bűnözés sajátos kriminológiai kategória. Magában foglalja a személy elleni, a házasság, család, ifjúság és nemi erkölcs elleni, az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni, a közrend elleni bűncselekmények, valamint a gazdasági és a vagyon elleni bűncselekmények – az elkövetés helyszínéhez kapcsolódó – változatait.

A garázdaság jellemzői:

A garázdaság a köznyugalom elleni bűncselekmények csoportjába tartozik, melynek jogi tárgya a köznyugalom, vagyis olyan társadalmi légkör, amelyben a törvényes rend iránti tisztelet, a kölcsönös megbecsülés, a polgárok jogos érdekeinek elismertsége az uralkodó. A köznyugalom megzavarása elsősorban a közvéleményben észlelhető nyugtalanságban, zavarban fejeződik ki. Ennek kapcsán nem szükséges az érintett személyek fizikai sérülése, elegendő a környezet erőszakos jellegű, kihívóan közösségellenes magatartás. Jellemző helyszíne a közterület, gyér forgalmú utca vagy aluljáró, de baráti, családi rendezvényen is előfordulhat. Tipikus elkövetési módnak tekinthető, amikor az elkövetők a különböző szórakozóhelyeken vélt vagy valós sérelmek megtorlása érdekében „nekiesnek” egymásnak, akár egyénileg, akár csoportosan. Eszközként felkapnak egy üveget vagy széket, és az ellenfélhez vágják. Nem feltétel a garázdaság megvalósulásához a személyi sérülés! Arculütés, ütlegelés, rugdosás megvalósítja a tényállást, ha a tevékenység kihívóan közösségellenes. A dolog elleni erőszak megvalósulhat állagsérelemmel vagy anélkül is, nem feltétel a nagyobb erőkifejtés és az sem, hogy a dolog másnak a tulajdonában álljon. A lényegi feltétel csupán az, hogy magatartásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy másokban megbotránkoztatást vagy riadalmat keltsen.

A garázdaság leggyakoribb előzménye, indukáló tényezői:

– „nem tetszik, ahogy beszélsz/ bánsz… velem”, „Mi van? Mi van, Mi van?”

Felfokozott idegállapotban, illetve alkohol, gyógyszer hatására gyakran hevesebben reagálhat az ember inzultusokra, mint azt normál körülmények között. Érdemes ilyenkor a régi „számolj tízig” taktikát alkalmazni, ugyanis egy elhamarkodott, erőszakos megmozdulás miatt hosszú ideig járhatnak a különféle hatóságokhoz, felesleges kiadásokat és időveszteséget generálva.

Amennyiben veszekedésnek, vagy lökdösődésnek szemtanúi, ne próbáljanak tettlegesen közbeavatkozni, mert könnyen belekeveredhetnek akaratukon kívül is. Jobban teszik, ha csupán szóval próbálják lecsendesíteni a kedélyeket, ne próbáljanak fizikailag közbelépni. Szórakozóhelyen, nyilvános rendezvényen értesítsék a biztonsági személyzetet!

Értesítse a rendőrséget a 107-es vagy a 112-es segélyhívók valamelyikén!

A keletkezett sérülésekkel forduljon orvoshoz és kérjen látleletet! Utcán, szórakozóhelyen egyéb nyilvános helyeken garázdálkodók, rendbontók, bűncselekményt elkövetők tevékenységét ne nézze tétlenül! Gondoljon arra, hogy legközelebb esetleg Ön válhat áldozattá!

 

PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY

1133 Budapest, Pozsonyi út 56.

1557 Budapest, Pf. 20.

237-4345; BM: 21-794

fax: 21-797

e-mail: elbir@pest.police.hu

 

kép: www.bigg.hu

Előző cikkDecember 5.| Wellhello koncert a VOKE József Attila Művelődési Központban
Következő cikkKözéppontban a gyerekek