Közzétették az idei időpontokat: a 2023/2024-es tanévre április 24-25-én tartják az óvodai beiratkozást az önkormányzati fenntartású intézményekbe Dunakeszin.

A város honlapján olvasható, hogy az önkormányzat által fenntartott intézményekben a 2023/2024-es nevelési évre az óvodai jelentkezések időpontja 2023. április 24-25-én (hétfő, kedd) 8.00-16.00 óráig lesz.

A beíratás helye: DÓHSZK Eszterlánc Óvoda, Budai Nagy A. u. 4-8.

Az óvodai körzetek jegyzéke megtalálható itt, valamint Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:


– a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, tajszáma,
– a szülő (gondviselő) személyi igazolványa, lakcímkártyája,
– sajátos nevelési igényű gyermek esetében szakértői vélemény,
– a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozat.

Az óvodai jelentkezésre azokat a szülőket várják, akiknek a gyermeke 2023. október 31-éig a harmadik életévét betölti. Azoknak a gyerekeknek a jelentkezése, akik 2023. november 1. és december 31. között lesznek háromévesek, folyamatosan történik az aktuális időpontban.

Az óvodai jelentkezési lap itt érhető el.

A felhívásban még ez is szerepel: “Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a gyermek abban az évben, amelyben a harmadik életévét augusztus 31-éig betölti, a nevelési év kezdő napjától (szeptember 1.) napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni! A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) – Dunakeszi Járási Hivatal – felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.”

Az óvodavezető 2023. május 25-ig írásban értesíti a szülőt a felvételi eljárás eredményéről.

A jelentkezést követően az óvodavezető döntése ellen a szülő a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati (felülbírálati) kérelemmel fordulhat a fenntartó, azaz a Dunakeszi Város Önkormányzata felé.

Előző cikkÉl-e még Petőfi?
Következő cikkTudta, hogy régen házak álltak a Március 15. téren?