6,89 milliárd forintos költségvetési tervet fogadott el februárban a képviselői testület, melyből 3 milliárd forint a fejlesztésekre megy.  Arra, hogy miként teremtik elő a rekordösszeget, milyen források állnak rendelkezésre, valamint az összeg felhasználásáról Pállné Kovács Máriát, a Polgármesteri Hivatal gazdasági osztályvezetőjét kérdezte a Post.

Fotónk illusztráció

Jelentős összeget szavazott meg fejlesztésekre a képviselői testület. Mi áll a döntés hátterében?

Az előző évi költségvetési főösszegekhez képest Dunakeszi város 2018. évi költségvetésének főösszege valóban kimagaslóan magas. Ennek oka a magas fejlesztési és felújítási tervekben rejlik, a tervezett beruházások összege 1.934 millió forint, a felújítások tervezett összege pedig 1.150 millió forint.

Miből teremtik elő? Azaz mennyi az önrész, milyen más forrásból áll rendelkezésre a többi összeg?

Valóban az összegek tervezéséhez hozzájárultak az önrészen túl egyéb források is, így az állami támogatás 1.066 millió forintot meghaladó összege, melyeket eredményes pályázataink útján nyertünk. Emellett több, korábban tervezett beruházás idén érkezett el a megvalósítás fázisába, ezért az ezekhez szükséges önrészeket is az idei évi költségvetés tartalmazza.

Az elnyert pályázatok összege meghaladja az 1,5 milliárd forintot,

ebből az önkormányzatot 2018. évre terhelő önrésze 500 millió forintot tesz ki.

Mire szeretné fordítani az önkormányzat ezt a rekord nagyságú összeget?

A fejlesztések vonatkozásában a legnagyobb részarányt az új 4 csoport számú óvoda és a 4 csoport számú bölcsőde építésének a költségei teszik ki. Ezen beruházások 2018. évre tervezett költségei meghaladják az  1.2 milliárd forintot.

További kiemelendő beruházások a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola energetikai felújítása közel 234 millió forint összegben. Mint azt már bizonyára sokan tudják, 2013-óta az iskolák fenntartása már nem tartozik az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatkörébe, azonban ennek ellenére önkormányzatunk a dunakeszi iskolás gyermekek oktatási körülményeinek javítása érdekében vállalta ezen beruházás lebonyolítását, valamint a szükséges önrész biztosítását. Az egészségügyi intézmények felújítására  is sikeresen pályázott az önkormányzat, a Liget utcai orvosi rendelő felújítására, korszerűsítésére 140 millió forint költség került tervezésre, továbbá a tervek szerint felújításra kerülnek a Barátság úti orvosi rendelők is. A városüzemeltetés feladatkörében

a helyi közutak, járdák, parkoló és közterek fejlesztésére 180 millió forint, a meglévő utak és járdák felújítására  862 millió forint került a költségvetésben tervezésre.

A korábbi évek kiegyensúlyozott önkormányzati gazdálkodása folytán a város működtetéséhez és fejlesztéséhez hitel felvételét nem kell igénybe vennünk, a költségvetésben szereplő fejlesztések önkormányzati forrása biztosított.

Van valami oka, hogy idén született meg az elhatározás a fejlesztésekről?

Az önkormányzat 5 éves tervezési ciklusban állapítja meg a fejlesztési elképzeléseit, hozzárendelve a forrásigényt. A város évek óta tartó folyamatos fejlesztése során ebben az évben jutott el oda, hogy például az utak vonatkozásában valamennyi tervezett út kiépítésre került, ezért az idei évben az utak felújítására kíván az önkormányzat nagyobb összeget fordítani. A fejlesztések megvalósításának idejét befolyásolják a pályázatok is, hiszen igyekszünk minél több pályázati támogatási forrást bevonni a város életének modernizálásába. Mindenképpen szükséges megemlíteni, hogy fent említetteken kívül további fejlesztési forrással bővül az önkormányzat kerete, ugyanis a Szakorvosi Rendelőintézet felújítására, bővítésére közel 2 milliárd forintos pályázatunk került elfogadásra, mely összeggel tovább növekszik a város 2018. évi költségvetése.