Dunakeszi közigazgatási területén tartott kutyák összeírása lesz 2020. november 1. és december 15. között. Minden egyes kutyáról adatlapot kell kitölteni és azt beküldeni az önkormányzatnak.

A dunakeszi kutyatulajdonosok az ebösszeíráskor kötelesek a törvényben meghatározott adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátaniuk. Az adatok kezelésére törvényi felhatalmazása van az önkormányzatnak, az adatlapon a törvényben előírt adatok szerepelnek. Lényeges, hogy minden egyes kutyáról külön adatlapot kell kitölteni, amit a megadott határidőig el kell juttatni a polgármesteri hivatalba.

A Dunakeszin tartott ebek bejelentése történhet Dunakeszi Ebnyilvántartó Portálján online vagy az adatlap személyes vagy postai benyújtásával. Az adatlap átvehető a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán hivatali időben (2120 Dunakeszi, Fő út 25.) – tájékoztat a város honlapja.

Amennyiben az ebtulajdonos vagy ebtartó a kötelezően előírt adatszolgáltatást nem, vagy nem a jogszabályban előírtaknak megfelelően teljesíti, illetve megtagadja, abban az esetben állatvédelmi bírsággal sújtható.