A Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium második helyen végzett a Budapest és környékén található középiskolák rangsorán, melyet a legjobbiskola.hu országos adatai alapján állítottak össze. Évek óta tartják ezt a kiváló helyet, ezért is nem meglepő, hogy többszörös túljelentkezés van a felvételik alkalmával. 

Az intézmény nemcsak Pest megyében, hanem országos szinten is szép eredményt tud felmutatni. A HVG által összeállított A 100 legjobb gimnázium közül 22. helyezést ért el 2018-ban. Az elért helyezések mutatják, az intézményben folyó komoly munkát, mind a pedagógusok, mind a diákok részéről. Ezeknél a rangsoroknál a gyerekek érettségi, felvételi, és versenyeredményeit veszik alapul.

Nyiri István, már közel két éve a Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium igazgatója. 1990 óta dolgozik az intézményben, ahol biológiát és földrajzot tanít, igazgatói posztját megelőzően pedig tíz évig, mint igazgatóhelyettes állt az iskola alkalmazásában. Vele beszélgettünk.

Az itt tanuló gyerekek teljesítménye egészen kitűnő, tekintve, hogy az ő teljesítményükön alapszanak a rangsorok, amiken az iskola kiváló helyezéseket ért el, mind Pest megyei, mind országos szinten. Mit lehet általánosságban elmondani a diákok eredményeiről? Hányan járnak az intézménybe?

Az ide járó diákok tanulmányi átlaga évtizedek óta 4,5 felett van. A gyerekek kétharmada jeles, vagy kitűnő tanuló.

Tavaly a gyerekek 97%-a rendelkezett legalább egy középfokú nyelvvizsgával.

Körülbelül 50 diák pedig felsőfokú nyelvvizsgát szerzett. Most több, mint 700 diák tanul az iskolában. Egy-egy osztályban 30-35 fő tanul, sajnos ennél több diákot nem tudunk felvenni. Ezt az iskolát 16 osztályra építették, jelenleg 20 osztály van. Évek óta négy-, ötszörös túljelentkezés van, de helyhiány miatt több osztálynyi gyereket vagyunk kénytelenek elutasítani.

Hogyan felvételiztetik a diákokat az intézménybe?

A kis gimnazistáknak – a 4. osztály elvégzése után – írásbeli és szóbeli felvételi vizsga is van, illetve a hozott jegyeket vesszük figyelembe; a nagy gimnazistáknál pedig a központi írásbeli felvételi eredménye, illetve a hozott pontok számítanak.

Ez azt jelenti, hogy nagyjából olyan 75-80%-ot kell teljesíteni ahhoz, hogy hozzánk bekerülhessenek.

Mit gondol, nem megterhelőek ezek a felvételi követelmények a diákoknak?

Vizsgáztatni muszáj a gyerekeket, hiszen ki kell választani azt, aki ide járhat, sajnos ezt nem lehet elkerülni. Akkor lehetne, ha annyi gyereket vennénk fel, amennyi ide szeretne jönni. Mindenhol van vizsgáztatás, aminek mindig vannak hátrányai is.

Hogyan hat rájuk ez a fajta versenyeztetés, ami egyre kisebb korban kezdődik?

A gyerekek mindig versenyeznek. Az élet része a verseny. Mi nem kötelezzük a gyerekeket például versenyre, azok mennek tőlünk, akik szeretnének. Természetesen a kiemelkedő tudással rendelkezőket inspiráljuk arra, hogy versenyezzenek. Ehhez pedig minden segítséget megadunk.

A Radnóti Miklós Gimnázium sok évnyi munka eredményeként elnyerte az akkreditált kiváló tehetségpont minősítést.

Ezek a gyerekek motiváltak. Mi teret adunk nekik a lehetőségeinkhez mérten.

A verseny során még többet tanulnak.

Hány órája van egy tanulónak egy héten?

Azt el kell mondani, hogy a mai diákság erősen leterhelt. Ez azt jelenti, ha egy tanuló jó egyetemre szeretne bekerülni, akkor sokkal többet kell teljesítenie, mint egy átlagos diáknak. Még egy jó képességű gyereknek is tanulni kell. Egy diáknak 36-38 órája is lehet egy héten, ami nagyon sok.

Hogyan készítek fel a tanulókat az érettségire, hogyan tudják segíteni őket, hogy továbbtanulhassanak?

Az iskolának van egy emelt szintű képzése, ami azt jelenti, hogy a diákok bármely általuk választott tantárgyból emelt szintű oktatásban részesülhetnek.

Vagyis növelt óraszámban tanulnak egy-egy adott tantárgyat, ezzel is növelve esélyüket a továbbtanulásra.

Mik a diákok által választott népszerű tantárgyak?

Most a természettudományok felé fordultak a gyerekek. Nagyon megemelkedett a kémia, fizika, biológia iránti érdeklődés. Alapvetően nagyon sokan járnak matematika fakultációra, vagy emelt óraszámú csoportba történelemből. Mindig az a kérdés, hogy a gyerek milyen szakirányú képzésen szeretne továbbtanulni. Szerencsére a diákság érdeklődési köre rendkívül színes.

Mit gondol, mi lehet a választásuknak az oka?

Tudatosan elfordultak a diákok olyan irányba, ahol több lehetőségük van államilag támogatott képzésre bekerülni, miután elvégezték a gimnáziumot.

Milyen az iskolában végzettek felvételi aránya a továbbtanulás szempontjából?

95-96%-os a továbbtanulási arány, tehát aki akar, az továbbtanul.

Milyen nyelvek tanulására van lehetősége az ide járó diákoknak?

Úgy gondoljuk, hogy aki ma érvényesülni szeretne a világban, annak az angol nyelvre szüksége van, így minden gyerek tanul angolul az iskolánkban. Azok, akik nyelvi előkészítőre jelentkeznek hozzánk, haladó szinten angolul és németül tanulhatnak. Akiknek az első idegen nyelve az angol, ők választhatnak a német, a francia és az olasz nyelv között. Akiknél a német az első nyelv, ők második nyelvként az angolt tanulják.

Az iskola rendelkezik szaktantermekkel és kisebb tantermekkel a nyelvi csoportok számára, saját könyvtárral és sportcsarnokkal is.  Az intézmény felszereltséget bizonyítja, hogy minden termében van projektor és számítógép, részben az önkormányzati segítségnek, részben tankerületi támogatásnak, valamint belső forrásoknak köszönhetően. A suli nem mellesleg nemrég megkapta a  Nemzeti Tehetségsegítő Tanács akkreditált kiváló tehetségpont minősítést.

Az intézmény közeljövőben elinduló energetikai korszerűsítés előtt áll, melynek során az épület állapota sokat javul majd.

Előző cikkHatalmas siker az országos zongoraversenyen
Következő cikk363 gyorshajtót fogtak meg a Pest megyei rendőrök