Mint ismert 2023-tól új gimnáziuma és szakgimnáziuma lehet Dunakeszinek. Mi most az utóbbi intézményt vizsgáljuk meg, azt, hogy mit tanulhatnak majd itt a diákok. Az adatok és a leírás a beruházási tervben szerepelnek.

A Dunakeszin jelenleg nincs szakgimnázium vagy más néven technikum. Az alapfokú iskolát elvégzett tanulók 40 százaléka – a szakgimnáziumban tovább tanuló diákok – így ingázni kényszerülnek a lakóhelyük és a választott középfokú intézmény között. Ezen a helyzeten változtatna az új iskola.

A tervek szerint a következő oktatási programot valósítanák meg, tehát ilyen képzések jelennének meg.

  1. Két tanítási nyelvű informatikai technikusi képzés (6 évfolyamos képzés, évfolyamonként 1 osztállyal),
  2. Informatikai technikusi képzés (5 évfolyamos képzés, évfolyamonként 1 osztállyal),
  3. Közgazdasági technikusi képzés (5 évfolyamos képzés, évfolyamonként 1 osztállyal),
  4. Gépészeti technikusi képzés (5 évfolyamos képzés, évfolyamonként 1 osztállyal),
  5. Műszaki szakképzés (3 évfolyamos képzés, évfolyamonként egy, esetlegesen a későbbiekben majd két osztállyal, érettségi felkészítéssel).
  6. Szakképzés iskolai rendszerű felnőttoktatás (2 évfolyamos képzés évfolyamonként várhatóan 4 osztállyal
  7. Érettségire felkészítés iskolai rendszerű felnőttoktatás (2 évfolyamos képzés évfolyamonként várhatóan 1 osztállyal)

A dokumentumból kiderül, hogy 34 fős osztályokkal számolnak, a műszaki terület, azaz a szakképzésnél 28 főssel.

Az iskola 7–22 óra között (az esti képzést is figyelembe véve) biztosítja a diákok számára a tanórák és az egyéb foglalkozások megvalósulását. A nappali tagozaton jellemzően 7-16 óra között tartózkodnak a diákok az intézményben.

A tanítási időt követően – a szabadidő hasznos eltöltése érdekében – az iskola a tanulók számára 18 óráig biztosítja a könyvtár használatát, illetve a diákönkormányzattal kötendő megállapodás értelmében 22 óráig teszi lehetővé a különféle klubfoglalkozások, önképzőkörök, szakmai műhelyek megvalósulását.

Az újonnan alapítandó technikum és szakképző iskolában 1 fő igazgató és 4 főigazgató-helyettes irányítja majd. Az iskola nevelőtestülete a tervek szerint felmenő rendszerben, a nappali tagozatot figyelembe véve 61 fő körül lesz.

A nevelő-oktató munkát 5 fő nevelő-oktató munkát segítő (2 fő iskolatitkár, 2 fő rendszergazda, 1 fő könyvtáros) dolgozó és 15 fő technikai dolgozó (portás, gondnok, karbantartó, kerti munkás, takarító) fogja támogatni. Az épület 0-24 órás felügyelete miatt a technikai dolgozók egy csoportja éjszakai műszakban fog dolgozni az intézményben.

A nyelvi előkészítő, valamint a két tanítási nyelvű oktatási forma megvalósítása szakmai szempontból feltételezi egy audiovizuális és digitális eszközökkel felszerelt idegen nyelvi szaktanterem meglétét is.

A dokumentum valamennyi osztályteremben a hagyományos tábla mellett interaktív tábla elhelyezését tartja szükségesnek.

Emellett szükségessé válik okostermek felszerelése, amelyek a tanítás-tanulás folyamatát teszik interaktívvá. (pl. tabletek használata)

Az iskola különlegessége lesz, hogy miközben lesz egy hatalmas sportcsarnoka (erről másik cikkben írunk majd) és aulája de terveznek egy  150 fő együttes befogadását biztosító előadótermet is a hozzá kapcsolódó technikai infrastruktúra rendelkezésre állását is.

Középtávú cél, hogy az iskola az Óbudai Egyetemmel vagy a Budapesti Gazdasági Egyetemmel – esetleg mindkettővel – együttműködésben közös képzési programokat indítva a tanulók az okleveles technikusi végzettséget megszerezve beszámítással lerövidíthessék felsőfokú tanulmányaikat.

A tervek szerint a 2023/24-as tanévben megnyíló intézmény előre láthatólag a következő településekről fog tanulókat fogadni a jövőben: Dunakeszi, Göd, Fót, Sződ, Sződliget, Vác, Csomád, Őrbottyán, Mogyoród, Veresegyház, Horány, Szigetmonostor, Budapest.