Dr. Kerekes Dóra történész, a most megjelent Dunakeszi története II. kötetnek a főszerkesztője, a Dunakeszi Révész István Helytörténeti Gyűjtemény intézményvezetője. Vele beszélgettünk.

Dr. Kerekes Dóra tavaly januárban kezdett el dolgozni a Révész István Helytörténeti Gyűjteményben, májusában nyújtotta be pályázatát az intézményvezetői posztra, amit sikeresen elnyert. Tavaly októberben nevezték ki.

A most megjelent legújabb helytörténeti mű, a Dunakeszi története II. főszerkesztőjeként, hogyan látja, mennyire volt szubjektív a helytörténeti gyűjtemény válogatási szempontja? Szó volt arról ugyanis, hogy a monográfia terjedelmi korlátaira tekintettel nem fért minden bele a kötetbe, ezért válogatni kellett.

Alapvetően arra törekedtünk, mint minden monográfia. Minden egyes témáról szerettünk volna szólni benne, tehát megpróbáltuk – ha más nem, akkor egy-két bekezdésben legalább – a fontosabb eseményeket tárgyalni.

A helytörténeti munka az országos események tükrében került bemutatásra. Mennyire széles a látóköre egy történésznek, ha helyi dolgokról ír?

Egy történésznek minimálisan a saját témáját bele kell tudnia helyezni az országos eseményekbe. A kötet szerzői részben történészek, részben más szakmák kutatói, részben helytörténészek. A helytörténészek esetében olyan szakemberekről van szó, akik évtizedek óta kutatják az adott témát, tehát pontosan tudják azt, hogy mit és hova kell belehelyezni. A történészeknél pedig ez alapvető elvárás.

A polgármester úr elmondása szerint sokan annyira lelkesek voltak a most megjelent helytörténeti kötet előállításakor, hogy szívesen folytatnák a munkát. Tervben van egy olyan helytörténeti kötet, ami Dunakeszi városának a rendszerváltás utáni időszakával foglalkozna? 

Igen. Tervben van.  Ehhez várjuk a relikviákat.

Milyen relikviákat fogad szívesen a Helytörténeti Gyűjtemény?

Mindent. Minél régebbi, annál jobb. A jelenkort, az utóbbi harminc évet a sajtó már nagyon jól dokumentálja, ott kevésbé vannak olyan képek, amelyek nincsenek meg. Ellenben a régmúlt korokból gyakorlatilag minden egyes kép érték számunkra, ugyanígy a régi iratok is, ha a falu életével kapcsolatban van, a  falusi családok életével, a születési anyakönyvi kivonatoktól kezdve keresztlevelekig. Több mint 1500 iratunk van jelenleg is. Teljes hagyatékok. (…) Tárgyakat is gyűjtünk.

A lényege mindegyiknek ugyan az, hogy Dunakeszihez köthető legyen.

Tehát vagy olyan személy használta bizonyítottan, aki Dunakeszi illetőségű volt, vagy pedig Dunakeszin gyártották. Ez a gyűjteményünk gyűjtőköre is.

Hogyan tudják ezeket a “várt” relikviákat eljuttatni a Helytörténeti Gyűjteménybe?

Az összes városi honlapon, illetve a dunakeszi.hu alatt van egy allapja a Gyűjteménynek, és van egy Facebook-oldal is. Mindenütt ott vannak az elérhetőségeink. Ezen kívül várjuk a megkereséseket a helytortenet@dunakeszi.hu e-mail címen.