Egyértelműsítik Dunakeszi játszótereinek rendjét. Egyik fontos pont, hogy csak speciális állatokat lehet bevinni a játszóterekre. Szabályozzák a nyitva tartást is, valamint létrehoznák a játszótérőrséget.

játszó

A Post bortokába jutott Dunakeszi játszótereinek egyértelműsített szabályozása. Íme a fontosabb pontok:

 • A játszótér nyitvatartási ideje:
  1. tavaszi-nyári időszakban (április 1.-szeptember 30.) reggel 8 órától este 21 óráig.
  2. őszi-téli időszakban (október 1.-március 31.) reggel 8 órától este 18 óráig.
 • A játszóteret a 6 éves kor alatti gyermekek kizárólag szülői felügyelet mellett, míg a hatéves kor felettiek 14 éves koruk betöltéséig használhatják. A 14 éves kor felettiek számára a játszótér használata tilos.

Azon játszóterek esetén, ahol a gyermekek számára rendelt játszótéri eszközök mellett rekreáció és sportolás céljára telepített eszközök is találhatók, az 1) és 2) pontban foglalt rendelkezések csak a gyermekek számára rendelt játszótéri eszközökre vonatkoznak.

 • A játszótér a gyermekek és kísérőik számára játék és pihenés céljára használható oly módon, hogy az mások nyugalmát szükségtelenül ne zavarja.
 • A játszóteret mindenki kizárólag a saját, illetve a szülő vagy szülői felügyeleti jogot gyakorló felnőtt felelősségére használhatja.
 • Az eszközök, berendezési tárgyak kizárólag a rendeltetésük szerinti célra használhatók a korosztálynak megfelelően. Az eszközök, berendezési tárgyak rongálása tilos.
 • Az eszközök meghibásodását haladéktalanul jelenteni kell munkaidőben: 27/542-836, munkaidőn kívül a műszaki ügyelet telefonszámán: 70/380-6473.
 • A játszótérre tilos állatot bevinni. A tilalom nem vonatkozik a vakvezető, segítő-, és terápiás kutyára, a mozgáskorlátozottakat segítő kutyára, valamint szolgálat ellátásakor igénybevett rendőrkutyára.
 • A játszótér területén, illetve annak 10 méteres környezetében tilos a dohányzás, a szeszesital-, valamint a bódító szerek fogyasztása.
 • A játszótérre üveget, illetve sérülést, balesetet okozó tárgyat, vagy oda nem illő eszközt bevinni tilos.
 • A játszótér tisztaságának fenntartása kötelező, szemetet eldobni tilos, minden hulladékot a hulladékgyűjtő edényekbe kell elhelyezni.
 • A játszótér területére járművel behajtani tilos, kivéve a játszótéren tartózkodó gyermekek által használt eszközök (p.: lábbal hajtós kismotor, tricikli, roller, kerékpár), és a fenntartással megbízott szolgáltató külön tulajdonosi hozzájárulással rendelkező gépjárművei.
 • Iskolai, és óvodai használatnál a kísérő pedagógus felel a használat rendjéért, a baleset megelőzésért.
 • A játszótér használói és a felnőtt kísérőik felelősek a játszóeszközök rendeltetésszerű és balesetmentes használatáért, a játszótér állapotának megőrzéséért. Az eszközöket, berendezéseket rongálók anyagi felelősséggel tartoznak az okozott kárért.
 • A játszótereken a kapuk bezárása után tartózkodni tilos.

A rend betartására játszótérőrséget hoznának létre.

Az őrség tagjai szem előtt tartva az előbbi kritériumokat gondoskodnak a játszótér használói egészségének védelméről, valamint a hatósági rendelkezések érvényesítéséről, valamint biztosítják a közbiztonsági, állagmegóvási szabályok betartását és betartatását.

Az őrség tagjai a város lakói közül kerülnek kiválasztásra, akik megbízási szerződés keretén belül látnák el a játszóterek mintegy gondnoki tevékenységét. Feladatuk közé tartozna többek között a játszóterek kapuinak nyitása és zárása, a játszótér használati rendjének betartása és betartatása. Munkájuk során kötelesek együttműködni a közterület-felügyelőkkel, illetve rendvédelmi szervekkel. Hatáskörük pusztán a megfigyelésre, tájékoztatásra és felszólításra terjed ki.

Az őrség létrehozásáról várhatóan csütörtökön dönt a képviselő-testület.

Előző cikkHa citrommal kínál az élet, csinálj belőle limonádét
Következő cikkDunakeszi mellett feküdt az elrabolt, megvert, megkötözött férfi