Április 16-ig, a járványhelyzet miatt ingyenessé tette szolgáltatását az elmúlt két évszázad magyar újságjait, folyóiratait online elérhetővé tevő Arcanum. Ennek alapján számolunk be egy 111 évvel ezelőtti vonatbalesetről, amelyről a Budapesti Hírlap tudósított. A szöveget nem írtuk csak rövidítettük, ezért a ma már szokatlan nyelvezetet is érdemes ízlelgetni.

A fővárosban ma este az a riasztó hír terjedt el, hogy a zeli Dunakeszen nagy vasúti szerencsétlenség történt, a melynek több ember áldozatául esett. Sokan, a kiknek hozzátartozói éppen utón vannak, siettek ki a nyugati pályaudvarra, hogy fölvilágositást kapjanak. Ott egyelőre csak annyit tudtak mondani, hogy a délutáni bécsi gyorsvonat Dunakeszi előtt nekiment egy tehervonatnak – így kezdődött az 1909 január 6-ai Budapesti Hírlap beszámolója. Hosszasan értekeznek arról, hogy mekkora volt a bizonytalanság, ténynek látszó módon leírva híreszteléseket. 

Majd több sorral később így folytatódott a cikk: ideig tartott a nyugtalanság, a mig végre részletes és szerencsére megnyugtató hirek érkeztek Dunakesziről, a hol abban az időben, a mikor a budapesti pályaudvaron az érdeklődők serege nyugtalankodott, a legnagyobb zűrzavar volt a baleset miatt. A híradás szerint a 108. számú bécsi gyorsvonat, a mely délutáni öt óra ötvenöt perckor indult el Budapestről a nyugati pályaudvarról, a dunakeszi állomáson a szemafor előtt hátulról nekiszaladt a síneken vesztegelő 222. gyors tehervonatnak. Az összeütközés oly heves volt, hogy a tehervonat két utolsó kocsija Öszszetörött, négy kocsija kísiklott, a gyorsvonat lokomotivja pedig megrongálódott. A baleset nagy rémületet és zavart okozott a dunakeszi állomáson, a hol az első pillanatokban sehogy sem tudták megérteni, hogy miképpen eshetett a baj. A nyugalom csak akkor állott helyre, a mikor kiderült, hogy emberéletben nem esett kár s a gyorsvonat utasai közül csak néhányan szenvedtek igen jelentéktelen sérülést.

Ezután ismét hosszas leírás következett mire kiderült a baj oka.

A tehervonat 30 kocsija egy megállás után nyílt pályán maradt.

Ennél a pontnál a cikk ezután szörnyülködésbe megy át: Szinte érthetetlen, de a vonatot kisérő személyzet nem vette észre idejekorán a harminc kocsi elmaradását. A 108. számú bécsi gyorsvonat ennek a megrekedt harminc kocsinak futott neki és pedig igen erősen s kettőt közülök össze is zúzott. A teheryonat utolsó kocsiján volt egy zárófékező, a kiről nem tudják, hogy hová lett. Neki az utolsó kocsin levő fabódéban kellett tartózkodnia s igy az összeütközés következtében szerencsétlenül járt volna. A kocsik romjai közt azonban nyomát: sem találták, s igy valószínű, hogy. leugrott a kocsiról és ijedtében elszaladt.

A bécsi gyorsvonat nem folytathatta útját. Az utasok mind kiszálltak s visza tériek Budapestre, a hol egy részük érvényesítette jegyét a következő napokra, más részük viszakérte a pénzét. A pályaudvaron az érdeklődök seregében nagy veit a megkönnyebbülés, a mikor az utasokat ép bőrrel látták visszatérni.

Az államvasutak igazgatósága a balesetről este ezt jelentette: A január 5-én a nyugati pályaudvarról délután 5 óra 55 perckor indult 108. számú gyorsvonat utolérte Dunakeszi állomás bejárati jelzője előtt a lokomotívjának szóig ál a tfeép tel enné válása miatt megállóit’íái’. számú tehervonatot,. A tehervomtnál egy kocsi kisik’lott, két kocsi megrongálódott. Embersérülés nem történt. A forgalmi akadályt előreláthatólag két óra múlva elhárítják.