Április 7-én ünnepélyes keretek között adták át a városi kitüntetéseket a VOKE József Attila Művelődési Központban. 10 kitüntetett vehette át Dunakeszi Város Képviselő-testületének elismeréseit. Idén Balog Miklós Istvánt választották Dunakeszi díszpolgárának.

Az EtvieDanse Táncstúdió táncosainak előadása után Dióssi Csaba polgármester köszöntő beszédében elmondta, hogy városvezetőként a városi kitüntetések átadása mindig örömteljes alkalom, mivel fontos megbecsülni a lakótársak, a kollégák magas szinten elvégzett munkáit.

„Ha kicsit távolabbról tekintünk

a dunakesziek teljesítményére, akkor láthatjuk, hogy szinte minden területen kiemelkedő teljesítményt nyújtanak.

Most ünnepeltük a város 47. születésnapját. Településként fiatal városnak számítunk. Dunakeszinél nagyobb városok vezetői példaként tekintenek településünk teljesítményére. A kulturális és a művészeti élet területén a Dunakeszi Szimfonikus Zenekar világszerte elviszi a város hírnevét, illetve néptáncosaink, sok-sok művészeti csoportjaink is. A hozzánk látogató nyugdíjas csoportok csodálattal nézik, hogy milyen szervezetten, professzionálisan működik nálunk a nyugdíjas klub. Az egészségügyben dolgozó orvosaink országszerte előadásokat tartanak. A megyében csodálják a Dunakeszi Rendőrkapitányság teljesítményét, illetve az itteni biztonságos közállapotokat. A Dunakeszi Sportmodell Program már országszerte ismert, több helyen igyekeznek átvenni. Az oktatás területén a gimnáziumunk diákjai kiemelkedő eredményeket érnek el a diákolimpiákon. Az óvodáinkban komoly pedagógiai munka folyik, most már sikerült a sajátos nevelési igényű gyerekeket is ellátásban részesíteni az óvodától az iskoláig. Ezek komoly eredmények, amelyek az itt élő emberek munkáját dicsérik” – mutatott rá a polgármester a beszédében. Dióssi Csaba kiemelte, hogy a városi díjak átadásával a városvezetés igyekszik megbecsülni a kitüntetettek munkáját, akik példaképek lehetnek a fiataloknak. A fiatal generációnak mindig szüksége van igazodási pontokra.  

Dióssi Csaba polgármester köszöntötte a kitüntetetteket

„Azt gondolom, hogy az a jó, ha olyan igazodási pontokat választunk, akik mögött komoly teljesítmény van, akiknek a munkája az egész társadalom számára értékes és hasznos.  Fontos a mai nap, nagy megbecsülést érdemelnek azok az emberek, akiket évről évre kitüntetünk. A képviselő-testület szinte mindig egyhangú szavazással szavazza meg a kitüntetetteknek az elismerést” – tette hozzá a polgármester.

Dunakeszi Város Közbiztonsági díjat kapott Juhász Péter Pál gyermekvédelmi szakember

Munkáját 1987-ben egy budapesti napköziotthonos óvodában kezdte, ahol kiemelt figyelmet fordított arra, hogy az elesetteket, a társadalom margójára szorultakat felkarolja. Jelenleg a Budapesti Javítóintézet igazgatója. A 2006/2007-es tanévben került a Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnáziumba, mint szociális munkás, mediátor és gyermekjogi képviselő. Drogprevenciós programjának alapja a rendszeres jelenlét, a folyamatos rendelkezésre állás különböző csatornákon keresztül, a közvetlen kapcsolat, valamint a személyes ismeretség. Az elmúlt évtizedek alatt számos diáknak és családnak tudott, tud ma is segítségére lenni – akár a legváratlanabb helyzetekben.

Juhász Péter Pál gyermekvédelmi szakembernek Lukácsi Bálint és Hircz Tamás képviselők adták át a kitüntetést

Dunakeszi Város Sport díjat kapott Krix Antalné pedagógus

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen testnevelés–földrajz, a József Attila Tudományegyetemen földrajz szakos diplomát szerzett. 35 éve van a pedagógusi pályán. 1998 óta a Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium oktatója, ahol 13 éve a gimnázium Diáksport Egyesületének elnöke. 24 éve fő szervezője a Radnóti 24 órás focigálának. Számtalan szép eredményt értek el a tanítványai a diákolimpiai szereplések során röplabdában, labdarúgásban és futsalban.

Krix Antalné pedagógusnak Seltenreich József sportigazgató, önkormányzati képviselő és Benkő Tamás önkormányzati képviselő adták át az elismerést

Dunakeszi Város Közművelődési díjat kapott Gyúró Tamás táncművész, oktató

Gyúró Tamás 2011-ben a Magyar Táncművészeti Főiskola néptáncpedagógus szakán szerzett diplomát. 1993 óta a Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium oktatója. A gimnázium diákjaiból alakította meg a mindmáig működő Rokka Néptáncegyüttest, amely városi rendezvényeken, de magyarországi és külföldi eseményeken is rendszeresen fellép. A gimnázium egykori tanulóiból jött létre 2005-ben a Duna Gyöngye Néptáncegyüttes. 2005-tőla Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola tanára, jelenleg hét néptánccsoportot vezet városszerte.  Az elmúlt 30 évben rengeteget dolgozott azért, hogy Dunakeszin a néptáncoktatás előtérbe kerüljön.

Gyuró Tamás részére a kitüntetést Csoma Attila önkormányzati képviselő, a művelődési központ igazgatója adta át

Dunakeszi Városi Közszolgálati díjat kapott Havas László Levente mérnök

1998-ban szerzett energetikai mérnöki diplomát a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán. Friss diplomásként lett első munkahelye a Termidor Kft., ahol már több mint 25 éve dolgozik főmérnökként. Részese volt a régi, rossz hatásfokú, gőzzel működő kazánházi rendszer átalakításának, 2002-ben közreműködött a Tallér úti kazánházban megvalósult kogenerációs energiatermelő egység beruházásában, a gázmotor telepítésében, szakmai oldalról vezette a távvezetékfelújítási munkákat, a két fűtőművi kazánház 2014-ben megvalósult összekötését és a központi kazánház kazánjainak cseréjét érintő beruházást. Havas Levente oroszlánrészt vállalt az épülő Dunakeszi Diáknegyed távhőellátását biztosító, 2,3 km hosszú távhővezeték és a létesítményt ellátó hőközpontok tervezésében és a projekt kivitelezésének levezénylésében is.

Havas Levente kitüntetését Juhos Márton és Bilinszky Ádám képviselőktől vehette át

Dr. Bayer Emil-díjat kapott Kovácsné Kisbabér Ildikó védőnő

1984-ben végzett az Egészségügyi Főiskola védőnőképző szakán. 1997 óta Dunakeszin a II. sz. védőnői körzetben dolgozik. Célja a lehető legharmonikusabb anya-baba, apa-baba kapcsolat kialakításának elősegítése, amelynek megvalósítása érdekében folyamatosan képezi magát. 2008 óta oktató védőnő is. 2004 óta babamasszázs-oktató, körzetében 2007 óta folyamatosan indít térítésmentes csoportokat. 2018 óta aktívan részt vesz a városi anyatejes világnapi rendezvény szervezésében, lebonyolításában.

Kovácsné Kisbabér Ildikó védőnőnek gratulált Kárpáti Zoltán önkormányzati képviselő

Dunakeszi Városi Pedagógiai díjat kapott Dócs Mihályné óvodapedagógus

Dócs Mihályné a nagykállói Budai Nagy Antal Óvónői Szakközépiskola elvégzését követően a Hajdúböszörményi Óvónőképző Intézetben tanult, ahol 1986-ban kitüntetéssel végzett és elnyerte a Kiváló óvónőjelölt címet. 2002-től Dunakeszin a Piros Óvodában vállalt óvónői munkát, 2014-től a Meseház Tagóvoda óvodapedagógusa, 2016-tól a tagóvoda vezetője lett. 2015-ben megszerezte a pedagóguséletpálya-modell mesterpedagógusi fokozatát. A kollégákkal, a szülőkkel és a többi partnerrel való kapcsolatát a kölcsönösség és konstruktivitás jellemzi. Munkájában megfigyelhetőek új módszerek, ismeri és alkalmazza az óvodai nevelésre vonatkozó legújabb eredményeket.

Dióssi Csaba polgármester, Dócs Mihályné tagóvoda-vezető, Kundlya Zsófia lakossági kapcsolatokért felelős önkormányzati megbízott és Nyíri Márton alpolgármester

Dunakeszi Városi Pedagógia díjat kapott Nyiri István pedagógus

Nyiri István az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán szerzett biológia–földrajz szakos középiskolai tanári diplomát, majd a volt gimnáziumában, a Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnáziumban kezdett el tanítani.  Kiemelten figyelt a tehetséggondozásra, a földrajz és biológia iránt érdeklődő tanulók támogatására, versenyfelkészítésükre. A környezetvédelem elkötelezett híveként saját program alapján környezetvédelem órákat tartott, ehhez kézikönyvet írt. Részt vett Dunakeszi város környezetvédelmi bizottságának munkájában először tagként, majd a bizottság elnökeként. 2017 óta igazgatóként áll a gimnázium élén. Vezetése alatt az intézmény megőrizte, sőt, javította a középiskolák rangsorában elfoglalt helyét.

Nyíri István igazgatónak Pethő Krisztián és Bilinszky Ferenc képviselők adták át az elismerést

Dunakeszi Városért plakett kitüntető címet kapott a REdit Szenior Tánc Klub

A Redit Szenior Tánc Klub 2018-ban alakult. Megálmodója és alapítója Radvánszki Edit volt, aki nyugdíjba vonulása után szeniorörömtánc-oktatói, majd táncinstruktori, később szenioregyensúly-tréneri végzettséget szerzett. Kezdetben az önkormányzat támogatásával a régi házasságkötő teremben táncoltak, alkalmanként négyen-öten. Mára ez a létszám nyolc helyszínre és közel 150 főre bővült. Az elmúlt hat év alatt nemcsak táncoltak, aktívan részt vettek és vesznek Dunakeszi közösségi életében. 2023-ban megalapították a Redit Idősbarát Közösségépítő Egyesületet, amelynek célja, hogy a szeniorkorosztálynak közösséget hozzon létre, amely segíti a résztvevőket az egészségmegőrzésben, a minél tovább tartó önálló életvitel és jobb egészségügyi állapot megtartásában.

Dióssi Csaba polgármester, Radvánszki Edit és Juhász Ádám Alag városrész alpolgármesteri megbízottja

Dunakeszi Városért plakettet kapott a Dunakeszi Szimfonikus Zenekar

A Dunakeszi Szimfonikus Zenekar 40 éve, 1984-ben alakult Váci Szimfonikus Zenekar néven.  Az együttes 51 felsőfokú, szakirányú végzettséggel rendelkező taggal, zeneiskolai tanárral működik. 2013-tól folyamatosan jelen van a város kulturális életében, 2017-től pedig a városhoz szorosabban kötődve, hivatalosan is Dunakeszi Szimfonikus Zenekar néven működik. Állandó jelenlétükkel új hagyományokat teremtettek a város zenei életében, elindították az újévi, nőnapi koncerteket, létrehozták az évi négy előadásból álló Farkas Ferenc zenei bérletet. Felélesztették az 1920-as években létrehozott Körönd kulturális hagyományait Köröndi esték néven. Részt vesznek a város ünnepségein, jubileumain. A zenekar vezető karmestere 1994 óta Farkas Pál.

A zenekar nevében Farkas Pál karmester vette át a kitüntetést Sipos Dávid alpolgármestertől

Dunakeszi Városért díjat kapott Faith Éva óvodapedagógus

1980-ban pályakezdő pedagógusként az Eszterlánc Óvodában helyezkedett el. 1987-ben elvégezte az Óvónőképző Főiskolát, majd 1989-től ismét az Eszterlánc Óvoda dolgozója lett, 1990-tól az óvoda vezetője. 2007-ben a fenntartó vezetése alá vonta az addig önállóan működő Gyöngyharmat és Alagi Óvodát. 2016-tól egy többcélú intézmény (Dunakeszi Óvodai Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár) létrehozásával valamennyi önkormányzati fenntartású óvodát egy vezetés alá vontak. Az óvodák szakmai igazgatója lett. A vezetése alatt álló óvodában sikerült kialakítani egy magas színvonalú szakmai műhelyt, ahol az óvodapedagógusok önálló gondolkodásán alapuló, a nevelőmunkát értékelni és továbbfejleszteni akaró cselekvő magatartás alakult ki.

Faith Éva kitüntetéséhez Szabó József önkormányzati képviselő gratulált

Dunakeszi Város Díszpolgára címet Balog Miklós István vállalkozó kapta

Balog Miklós István 1958-ban született. Dunakeszin járt általános iskolába, majd épületgépészeti szakközépiskolában tanult. Később a 43. Állami Építőipari Vállalat gépészeti egységénél helyezkedett el. 15 évig középvezetőként állt a cég alkalmazásában, majd gázvezeték- és gázkészülék-szerelő, valamint fűtés- és csőhálózat-szerelő mestervizsgát tett. 1994 óta vállalkozó, létrehozta a BMI Installation Hungary Kft.-t.  A cég a városon belül, de annak határain kívül is tevékenykedik, lakossági, önkormányzati és vállalati megbízásokat is teljesít. Dunakeszin köznevelési és közoktatási intézmények, az önkormányzat és annak intézményrendszere, de egyházi szervezetek, intézmények is neki köszönhetik sok esetben új, máskor korszerűsített fűtési rendszereiket, vagy azok karbantartását, javítását. Karitatív tevékenysége széles körű, hosszú évek óta támogatja a rászorulókat. Hűséges híve a Dunakeszi Református Gyülekezetnek is, amelynek 1986-tól presbitere, 1992-től pedig a gondnoki feladatok aktív gazdája. Ezt a szolgálatot szakmai elhivatottsággal, valamint keresztényi elkötelezettségének, pozitív, segítőkész egyéniségének köszönhetően környezete teljes megelégedettségével látja el.

Dióssi Csaba polgármester és Balog Miklós, aki a díszpolgári cím átvétele után pohátköszöntőt mond

Előző cikkElhunyt férfit emeltek ki egy tőzegtóból Dunakeszin
Következő cikkŐk örülhettek a legjobban a fotópályázaton